Dette er arkiverte innlegg gruppert etter dato

Mobfot048IMG_0466IMG_0443IMG_0509barcelona-20080712-1013-thumb.jpgMor94_Adine-thumb.jpgIMG_1561-thumb.jpgIMG_1599-thumb.jpgToledo-20090531-1646-thumb.jpg
FORSIDE BLOGG PIXLER FOTOS MULTIMEDIA LINKER INFO ARKIV


« August 2008   Oktober 2008   November 2008 »
2. Oktober 2008  
Driver du med fildeling?

"Forbrukerrådet er glade for støtten EU-parlamentet gir til kampen for forbrukernes rettssikkerhet og personvern. Ikke desto mindre er det opp til oss som forbrukerrepresentanter å bidra til å finne gode løsninger for alle parter. Derfor følger vi nå opp med konkrete forslag til opprettelsen av en nemnd, og vil i nær framtid ta kontakt med norske myndigheter om dette", sier Hans Marius Graasvold i Forbrukerrådet i en pressemelding.

Forbrukerrådet ser for seg at det blir etablert en nøytral nemnd som forbrukerne kan henvende seg til dersom de anklages for uautorisert bruk av andres åndsverk, for eksempel ved ulovlig fildeling.

Graasvold gjør det klart at opphavsretten skal respekteres, men spørsmål om lovbrudd skal vurderes av domstolene alene, sier Graasvold. EU-parlamentet holder fast på at internettleverandørene må samarbeide med andre aktører i kampen mot ulovlig fildeling. Men filtrering av innhold er ikke aktuelt, og tiltak på vegne av rettighetshaverne skal ikke være i strid med forbrukernes krav på personvern og rettssikkerhet.

"Forbrukerorganisasjonene mener at å kutte internettforbindelsen er et så alvorlig inngrep, at det ikke under noen omstendighet er proporsjonalt med det påståtte lovbruddet", sier Graasvold.© 2000 - 2011 Kjell Arnesen