Dette er arkivert innlegg

[an error occurred while processing this directive]
FORSIDE BLOGG PIXLER FOTOS MULTIMEDIA LINKER INFO ARKIV


« En ny quiz!     RetroBlogg     Jevnlig alkoholinntak er godt for hjertet »
9. Juni 2008  
Slutt på «alt eller intet» innen opphavsrett

Creative Commons (CC) er en lisensieringsform som gir innehavere av opphavsrett – opphavshavere – muligheten til å si «some rights reserved» istedenfor «all rights reserved».

Organisasjonen bak CC ble stiftet i 2001. Sist fredag ble lisensene tilgjengelig på norsk, ved Gisle Hannemyr fra Universitetet i Oslo og Tore Hoel fra Høgskolen i Oslo. Hannemyr har stått i spissen for den faglige prosessen, mens Hoel og Høgskolen i Oslo har vært den ansvarlige norske organisasjonen.

"Målet bak Creative Commons er å få plass et rammeverk som støtter opp under delingskulturen på nettet", sier Hannemyr. "Det dreier seg om hvordan delingen kan reguleres for de som ønsker det".

De fleste er enige om at det er fornuftig å knytte opphavsrett til et åndsverk. Uenigheten går gjerne på hvor rigid «Copyright-regimet» skal være. Mange mener at dagens regime er for rigid, og at det er grunnen til at det ikke respekteres av store deler av befolkningen.

Den engelske Creative Commons-lisensen er laget for å være allment gyldig på tvers av landegrensene, men det er forskjeller i hvert enkelt lands lover og regler, og det er derfor nødvendig med en tilpasset lisens for hvert land.

"Vi har tidligere oppfordret å bruke den «uportede» versjonen. Nå kan man stave seg gjennom knotete juridisk norsk istedenfor knotete engelsk juridisk språk", sier Hannemyr.

Det er landet som verket brukes i som avgjør hvilken versjon av lisensen som gjelder, ikke hvor verket ble skapt. Et verk skapt i Norge under norsk CC-lisens regjeres følgelig av amerikansk CC-lisens når det brukes i USA.

"Hvis verket eksporteres til USA så er det amerikansk lov som gjelder, og ikke norsk", sier Hannemyr.

Les hele artikkelen i digi.no.

Internett [12:26]


divider


Trackbacks

TrackBack URL for dette innlegget:


Under finner du linker til weblogger som referer til 'Slutt på «alt eller intet» innen opphavsrett' fra RetroBlogg.


© 2000 - 2017 Kjell Arnesen