Dette er arkiverte innlegg gruppert etter dato

Mobfot048IMG_0466IMG_0443IMG_0509barcelona-20080712-1013-thumb.jpgMor94_Adine-thumb.jpgIMG_1561-thumb.jpgIMG_1599-thumb.jpgToledo-20090531-1646-thumb.jpg
FORSIDE BLOGG PIXLER FOTOS MULTIMEDIA LINKER INFO ARKIV


« Februar 2007   Mars 2007   April 2007 »
29. Mars 2007  
Sony med ny kopisikring

Kopisikring, eller såkalt DRM (Digital Rights Management), har så langt vist seg å ha tekniske utfordringer. Enten ødelegger den for lovlige brukere, eller så beskytter den ikke mot kopiering i det hele tatt. Eller begge deler.

Nå mener Sony at de har funnet opp et sikrere og mer brukervennlig system. Det nye systemet har fått navnet CLEFIA og bruker 128 bits kryptering.

Systemet skal utgjøre en vesentlig mindre belastning på PCer og annen maskinvare der det er tenkt brukt enn dagens DRM-systemer. Sony snakker til og med om å bruke det i Smartcard-løsninger, der det ofte bare er plass til noen få kilobytes i tillegg til identifikasjonsinformasjonen.

Sony håper at de skal kunne konkurrere med Microsofts DRM, som er innført i musikk- og videofiler i beskyttede utgaver av Microsofts filformater wma og wmv.


28. Mars 2007  
Vi er dårligst i Norden

Norge er nummer ti på IT-rangeringen i World Economic Forums årlige teknologirapport.

Danmark topper listen for første gang. Danskene har trukket fordel av regjeringens klare IKT-visjon (informasjonsteknologi, kommunikasjon og telefoni) og tidlige fokus på penetrasjon og bruk.

Dermed er internett- og pc-bruken i Danmark kommet opp på et imponerende nivå, ifølge Global Information Technology Report 2006-2007, noe som også gjenspeiles i omfanget av e-handel og i myndighetenes egne tjenester.

På toppen av det hele har danskene fokusert på forskning og utvikling og lagt grunnlaget for en førsteklasses hightech-industri, mener World Economic Forum (WEF).

Samtlige nordiske land er nå inne på Topp 10-listen. Norge rykker opp fra trettende til tiende plass. Sverige rykker opp seks plasser til andre plass.

De nordiske landenes høye plassering gjenspeiler både landenes generelle konkurransekraft og at de har vært eksepsjonelt rede til å utnytte nettverk, mener WEF.

Utdanning, åpne og velfungerende offentlige institusjoner og nøkkelinstitusjoners vilje til å ta i bruk den seneste teknologien har vært de nordiske landenes oppskrift, oppsummerer WEF.

USA ramler fra første til syvende plass på rangeringen. Det skyldes strengere reguleringer og forverrede IT-politiske forhold.

Men USA dominerer fortsatt innenfor innovasjon, dels på grunn av det høye nivået på høyskoleutdanningen, dels på grunn av det avanserte finansmarkedet og entreprenørånden.

Via E24.no.


27. Mars 2007  
Nett-anonymitet skaper drittsekker

April Branums liv ble snudd på hodet da hun fødte en sunn og frisk baby bare to dager etter at hun oppdaget at hun var gravid.

Omveltningen var en utfordring i seg selv, og ble ikke bedre av kommentarene som begynte å dukke opp på nettet. Mange av kommentarene gikk på at Aprils overvekt var årsaken til at hun ikke hadde merket at hun ventet barn.

Branum måtte tåle å bli kalt en gris, og noen foreslo sågar at hun skulle melde seg til reality-konseptet Slankekrigen. Verst synes Branum likevel det var at noen antydet at hennes overvekt gjorde henne til en dårlig mor.

I et annet tilfelle så bloggeren Kathy Sierra seg nødt til å avlyse et foredrag etter at hun var blitt utsatt for flere drapstrusler på sin egen blogg. I ett tilfelle ble det oppfordret til å skjære strupen over på henne, mens en annen la ut bilde av Sierra ved siden av en renneløkke.

"Nå skulle jeg egentlig vært på ETech-konferansen i San Diego og ledet en workshop. I stedet sitter jeg hjemme bak låste dører, livredd", skriver Sierra i sin blogg. Da nyheten ble kjent, førte det til massive støttekampanjer for Sierra.

Bertil Persson, universitetslektor i psykologi ved universitetet i Lund, mener det er svært viktig at nettansvarlige slår hardt ned på denne typen nettatferd. Han mener anonymiteten gjør at enkeltes primitive aggressive sider kommer lettere til uttrykk.

Persson tror holdningskampanjer og demaskering er nøkkelen til å få slutt på problematferden. April Branum er ikke like optimistisk:

"Folk kommer til å fortsette å si hva de vil, det vil være over alt, og man kan ikke stoppe det".

Via IT avisen.


26. Mars 2007  
Tynn plastfilm kan brukes som batteri

I en artikkel i Chemical Communications fra midten av mars, beskriver tre japanske forskere fra Wadesa University hvordan de har framstilt et oppladbart batteri i form av en plastfilm som er 200 nanometer tykk: Se Photocrosslinked nitroxide polymer cathode-active materials for application in an organic-based paper battery av Takeo Suga, Hiroaki Konishi og Hiroyuki Nishide.

Batteriet har en elektrode framstilt i form av en redoks-aktiv organisk polymerfilm som er 200 millimeter tykk. Forsøk viser at den tåler over 1000 oppladninger.

Materialet kan framstilles i sammenrullbare plastark. Spenningen som avgis er 0,84 volt, og den målte kapasiteten er 106 mAh per gram.

Både oppladning og utladning går svært raskt. Materialet egner seg ikke til anvendelser der batteriet skal utlades sakte for å levere en bestemt effekt over lengre tid. Det oppfører seg med andre mer som en kondensator enn som et vanlig batteri.

Forskerne ser for seg anvendelser der det kreves mye kraft i korte tidsrom, og der batteriet lades opp igjen når det ikke jobber.

Via digi.no.


21. Mars 2007  
Inntil 30 prosent bruker Firefox i Europa

Andelen som bruker Firefox varierer voldsomt mellom de europeiske landene, viser en ny undersøkelse.

Det tyske nettannonse-selskapet Adtech offentliggjorde i dag nye tall om det europeiske nettlesermarkedet. Tallene er hentet inn i forbindelse med flere milliarder annonsevisninger fordelt på 4000 europeiske nettsteder i perioden november 2006 til februar 2007.

I forbindelse med en tilsvarende undersøkelse i fjor vår, mente Adtech at veksten i bruken av Firefox hadde stoppet opp og at Internet Explorer igjen ble mer brukt. Nå har denne trenden snudd – til tross for at Microsoft har lansert en ny utgave av Internet Explorer.

Adtech skriver i en pressemelding at Internet Explorer 7 har vokst kraftig de siste månedene. Siden lanseringen i november i fjor bruker 25 prosent av europeerne denne nettleseren. Nettleseren står sterkest i Frankrike og Storbritannia, med mer enn 30 prosent av det totale nettlesermarkedet i begge landene. Men disse brukerne har stort sett gått over fra Internet Explorer 6.

Alt i alt mener Adtech at stadig flere velger vekk Internet Explorer til fordel for alternativene, først og fremst Firefox. I fjor våres hadde Internet Explorer totalt en markedsandel på omtrent 83 prosent i Europa. Nå er dette tallet blitt redusert til omtrent 77 prosent.

Sterkest gjør Firefox det i Tyskland og Finland, hvor henholdsvis 30 og 28 prosent av brukerne har tatt i bruk Mozillas nettleser. Svakest er stillingen i Danmark, hvor mindre enn syv prosent av nettleserbrukerne benytter Firefox.

Via digi.no.


13. Mars 2007  
Foreslår nasjonalt id-kort

En arbeidsgruppe foreslår å innføre et frivillig nasjonalt ID-kort for alle med fast bopel i Norge. For norske statsborgere skal kortet kunne brukes for reiser innen Schengen-området, melder Justisdepartementet i en pressemelding.

Departementet sender forslagene ut på en bred høring i dag. Etter høringen vil Regjeringen ta stilling til hvordan forslaget skal følges opp.

"Dette kortet kan blant annet gjøre det enklere for folk flest å identifisere seg på reiser i Schengen-området, slik at man kan klare seg med ID-kort der man tidligere måtte bruke pass", sier justisminister Knut Storberget.

Et økende behov for å dokumentere identitet, visuelt, på nettet og ved hyppigere reiser, har aktualisert et nytt id-kort, hevder departementet.

"De største utfordringer i dag ligger i å etablere en sikker kontroll ved utstedelse av et identitetsbevis, herunder hindre etablering av doble eller falske identiteter, samt å etablere løsninger som hindrer misbruk av ID-kort og identitetstyverier. Samtidig må et ID-kort være enkelt og sikkert å benytte for den enkelte, og skape tillit hos de som skal stole på det ", skriver Justisdepartementet i pressemeldingen.

Et nytt id-kort kan erstatte pass i store deler av Europa, nærmere bestemt Schengen-området, for norske statsborgere. Men alle med fast bopel i landet, vil ha mulighet til å få et slikt kort. Arbeidsgruppen foreslår at kortet forsynes med følgende sikkerhetselementer i henhold til internasjonale standarder:


  • bilde av og opplysninger om innehaveren

  • en optisk maskinlesbar tekst som inneholder personinformasjon fra den visuelle teksten

  • en kontaktløs brikke som skal inneholde persondata sammen med biometri (ansiktsfoto og fingeravtrykk)

  • en kontaktbrikke for lagring av elektronisk ID (eID) og elektronisk signatur som oppfyller forvaltningsstandarder fastlagt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Arbeidsgruppen har videre foreslått at ordningen med nasjonalt ID-kort forankres i særskilt lov, og at ordningen skal forvaltes av politiet, slik at søknadsbehandlingen baseres på samme organisasjon og infrastruktur som for passutstedelse. For søkere bosatt i utlandet vil det være norske utenriksstasjoner som tar i mot og behandler søknader.

Forslaget er utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe ledet av Justisdepartementet, med representanter fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet. Datatilsynet har deltatt som observatør i arbeidsgruppen.

Via idg.no.


12. Mars 2007  
Adobe vil avsløre falske foto

Adobe har klart bragden å få sin merkevare Photoshop til å bli synonymt med å drive bildemanipulering. I engelsk tale bli ofte «to Photoshop» det samme som å manipulere.

Nå jobber selskapet med tilleggsprogramvare til Photoshop, som de regner med å slippe til neste år, som skal kunne avsløre om et spesielt bilde er manipulert eller ikke.

"Våre selskapsverdier krever at vi lager verktøy for å avsløre tukling, ikke bare gjøre det mulig å tukle", sier Dave Story, lederen for produktutvikling i Adobe til Wired.

Bildemanipulering er ikke noe nytt, og har blitt brukt i mange år. Moderne programvare har derimot økt problemet, og det dukker til stadig opp falske bilder på internett av nakne kjendiser og falske produkter. Bekymringen ble ikke mindre etter at det viste seg at Reuters distribuerte manipulerte bilder fra Beirut, og en dermed så at manipulerte bilder kunne dukke opp over alt.

Adobe jobber nå blant annet med spesielle verktøy for å gjenkjenne bruken av kloningsverktøyene som blir brukt i stor utsterkning når bilder manipuleres. Verktøyet vil avsløre når to områder i et bilde er «umulig like», ifølge Wired.

Selskapet skal også jobbe med verktøy som vil kunne avsløre hva slags kamera et gitt bilde er tatt med, selv om metainformasjonen i bildet er fjernet. Teknikken kan bli så nøyaktig at de til og med kan bekrefte eller avkrefte at et spesielt bilde har tatt med et konkret kamera.

Ifølge professor Hany Farid skal dette kunne gjøres fordi kameraer ikke registrerer alle bildepunktene som skal til for å lage et fargebilde, men beregner seg til fargene gjennom en prosess som kalles «demosaicing».

Denne prosessen skaper spesielle forhold mellom enkeltpiksler, og når et bilde blir manipulert kan disse forholdene bli ødelagt. Fargeforholdene mellom bildepunktene kan da benyttes til å avgjøre om et bilde er manipulert – og sammenlignet med et annet bilde skal det kunne avgjøres om det er tatt med samme kameratype eller i ytterste fall et enkeltkamera.

Nyhetsbyrået AP vurderer å bruke denne typen teknikker på bilder levert av frilansfotografer i fremtiden.

Problemet for de som lager denne typen programvare er at det er fullt ut akseptert å gjøre mindre endringer på et bilde, som å beskjære det eller øke kontraster. Dette

"Du vil alltid ha falske positiver. Selv om du er 90 prosent nøyaktig, så vil du fortelle 10 prosent av personene at bildene er falske når de ikke er det", forteller Nasir Memon, en professor ved Polytechnic University.

Ifølge Adobe er de klar over den potensielle risikoen for falske positiver, og de sier de vil fortsette å perfeksjonere sin teknologi de neste årene før de slipper oppdateringen.

Er vi heldige betyr det vi at om et par års tid med relativt stor sikkerhet kan få avgjort om oppsiktsvekkende bilder vi finner på nettet faktisk er ekte eller ikke.

Via Nettavisen IT.


9. Mars 2007  
Nå kommer super-harddisken

De første superharddiskene er nå på vei som gir deg mye bedre ytelse og bedre batterikapasitet.

Samsung har nå annonsert at de har begynt å levere markedes første hybridharddisker. Dette er harddisker som både har vanlige plater som spinner rundt, i tillegg til flashminne.

Denne typen harddisker har det vært snakk om en stund, og er en slags kombinasjon mellom standard harddisker og såkalte SSD-baserte disker som bare benytter flashminne. Årsaken til at man benytter en kombinasjon er rett og slett at SSD-disker koster svært mye penger, og ved å kombinere teknologiene kan man få mye av ytelsen til SSD, sammen med prisen og kapasiteten til tradisjonelle harddisker.

Harddisken dytter my brukt informasjon ut på flashminnet, som er mye raskere enn de mekaniske delene. Det betyr at datamaskinen får raskere tilgang til mye brukt informasjon, noe som vil gi bedre ytelse.

Dette kan gi en halvert oppstartstid, og gjenoppretting fra dvale vil ved hjelp av Microsofts ReadyDrive-teknologi gå betydelig raskere enn med tradisjonelle harddisker i Windows Vista.

Fordi ofte brukt informasjon lagres i flashminnet, er det også mindre behov for at platene skal spinne rundt hele tiden. I bærbare datamaskiner er det veldig viktig for strømforbruket, og Samsung mener at hybriddiskene kan øke batterikapasiteten med rundt en halvtime på bærbare datamaskiner.

De nye diskene har fått navnet MH80, og er 2,5-tommers disker for bærbare datamaskiner. De leveres med kapasitet på 80, 100 og 120 gigabyte. Diskene benytter 128 eller 256 megabyte flashminne, melder Cnet News.

Noen pris på løsningene er enda ikke kjent fordi Samsung så langt bare har begynt leveransene til de store pc-produsentene.

Via Nettavisen.


8. Mars 2007  
Nå skal vi få mer avanserte nettsider

Dagens teknikk for å skape nettsider er moden for museum, men nå skal mannen bak HTML, Tim Berners-Lee og W3C gi oss mer avanserte nettsider.

Weben utvikler seg i en rivende fart på mange fronter, men den mest brukte teknikken for skape websider, HTML-standarden, har stått stille i over syv år. Nå innledes endelig arbeidet med å skape metoder som åpner for blant annet nye layout-muligheter.

W3C annonserte i går at organisasjon inviterer nettleserleverandører, applikasjonsutviklere og innholdsdesignere til å være med på å designe den neste utgaven av HTML (HyperText Markup Language), ved å delta i den nye W3C HTML Working Group.

"HTML startet enkelt, med strukturert oppmerking, ingen lisenskrav og med muligheten til å lenke til alt mulig. Mer enn noe er det denne enkelheten og åpenheten som er årsaken til det enorme og vedvarende suksess", sier Tim Berners-Lee, som er direktør i W3C og oppfinneren av HTML, i en pressemelding.

"Det er på tide å revidere standarden og se hva vi kan gjøre for å møte behovene til dagens fellesskap, og for å gjøre dette effektivt med forpliktelser fra nettleserleverandører på en synlig og åpen måte".

Etter at HTML 4.01-spesifikasjonen ble utgitt på julaften 1999, har W3C hatt som mål å gjøre HTML om til et XML-basert format - det vil si XHTML. Den første XHTML-anbefalingen kom tidlig i 2000, men nettleserleverandørene var ifølge W3C trege med å innføre støtte for XHTML. Dermed hadde heller ikke innholdsutviklerne noen særlig grunn til å ta i bruk XHTML på vanlige websider.

Mange, blant annet WHATWG, har derfor oppfordret W3C om å fornye forpliktelsen knyttet til HTML ved å ta utgangspunkt i HTML 4 og så legge til ny funksjonalitet, samtidig som det er i overensstemmelse med fellesskapets fremgangsmåter og bakoverkompatibelt.

W3C skal derfor sikre interoperabilitet ved å gjøre robuste testpakker og valideringstjenester for de framtidige teknologiene tilgjengelige for fellesskapet.

W3C har ikke oppgitt noe om hva som vil komme i neste HTML-versjon, men det er nærliggende å tro at funksjonalitet og egenskaper som gjør det enklere å lage rike webapplikasjoner er blant det arbeidsgruppen vil vurdere.

Selv om HTML stadig dominerer, har XHTML vist seg nyttig på andre områder. Ifølge W3C gjelder dette ikke minst i markedet for mobile enheter, i bedrifts- og serverapplikasjoner, men også i et økende antall webapplikasjoner, slik som blogg-programvare.

På bakgrunn av dette skal også XHTML fornyes. De nyhetene som legges inn i neste utgave av HTML, vil også gjøres tilgjengelige med XML-syntaks i XHTML 2.0.

W3C sikter mot å holde XHTML 2.0 så generisk som mulig, ved å gjenbruke anvendbare XML-starder som XForms, XML Base og XML Events, i stedet for HTML-egenskaper som har tilsvarende formål. Dette gjør at XHTML fortsatt vil ha en identitet som er atskilt fra HTML.

W3C har nå opprettet XHTML 2 Working Group. Dessuten er Hypertext Coordination Group blitt gjenopprettet, og en ny gruppe, Forms Working Group, skal nå videreutvikle XForms-arkitekturen.

Via digi.no.


5. Mars 2007  
Slutt på egne personsvarnummer

Mange har i dag et eget nummer for mobilsvartjenesten. Sløsing av ressurser, mener Post- og teletilsynet og ønsker at mobiloperatørene leverer tilbake disse mobilnumrene eller begynner å bruke dem til vanlig mobiltelefoni.

Det er Post- og teletilsynet (NPT) som nå har satt i gang en prosess, som tvinger mobiloperatørene til å slutte å bruke egne mobilnummer til personsvartjeneste.

"Dette er en føre-var-situasjon, en generell opprydning der vi ønsker å sikre oss om at det ikke bli mangel på mobilnummer i fremtiden. Rett og slett mer fornuftig bruk av ressurser", sier NPTs informasjonsdirektør Anne Marie Storli.

Alle mobiloperatørene, som i dag benytter seg av denne ordningen, må levere tilbake de aktuelle numrene til NPT innen 15. juli i år.

De kan også velge å ta i bruk disse numrene til vanlig mobiltelefoni.

I praksis vil det bety at alle mobiloperatørene vil innføre egne fellesnummer, som alle deres brukere skal benytte seg av. Ringer du dette nummeret fra din mobiltelefon, kommer du direkte til din personlige svartjeneste. Benytter du en annen telefon, trenger du i tillegg å taste inn mobilnummeret og personsvarkoden din, før du kan høre på talemeldinger.

Eneste merkbare forandringen for deg som brukere, vil være at du en gang på våren eller tidlig sommer må skifte ut nummeret til talepostkassen du har lagret på mobilen.

De ulike operatørene lover å sende ut informasjon om dette når tiden nærmer seg.

Via Dagbladet/din side.


4. Mars 2007  
24 år og snart pensjonist!

Den 3. mars 1983 satt en menneskemengde på et hotell i London og stirret på en liten, sølvfarget maskin som ganske snart skulle plassere platespilleren i kjelleren, på loftet eller på søpledynga.

"Now we have arrived at the ultimate soundsystem", forteller en representant for Decca-Phonogram-Polydor, som viser frem en liten rund sølvdings som ifølge vedkommende vil revolusjonere måten man hører musikk på.

Han legger dingsen på et lite brett som stikker ut fra den sølvfargede maskinen og trykker på en knapp. Brettet forvinner inn i maskinen, men spretter til mannens store overraskelse ut igjen. På andre forsøk skjer det igjen. Brettet spretter ut. Sølvmaskinen funker ikke! Etter noen små justeringer sklir brettet inn i maskinen uten behov for flere lufteturer. Og noen små øyeblikk senere fylles rommet med musikk av det britiske bandet Dire Straits.

Den 3. mars 1983 lanserer cd'en på de britiske øyer. Noe som ganske snart skal sette sinnene i kok blant mange musikkentusiaster som sverger til platespilleren og longplayeren.

To år senere selger Dire Straits album «Brothers In Arms» over en millioner cd'er. Revolusjonen er et faktum.

24 år senere er vi tilbake til start. I kulissene truer mørke skyer for alle som verner om cd'ene sine. Det er kun et spørsmål om tid før fremskrittet tar balletak på gamle tradisjoner man ikke vil gi slipp på. Om man er over 40, vel å merke. Musikkindustrien går med andre ord en spennende tid i møte. For historien ruller videre uavhengig av om du liker det eller ikke.

Via ABCNyheter.


2. Mars 2007  
Gratis Photoshop på nett

Stadig flere brukertjenester tilbys gratis på nett. Google har den siste tiden lansert flere gratisprodukter som konkurrerer med blant annet Microsofts Office-programmer.

Nå vil ikke Adobe sitte på gjerdet og vente på at Google overtar deres territorium. De tror de kan ha en nettbasert versjon av Photoshop ferdig innen et halvt års tid.

Nettversjonen skal ifølge Cnet fungere som en nybegynner-versjon av Adobes lisensierte programmer for bilderedigering. Den vil ha enklere funksjoner enn light-versjonen Elements.

"Vi regner med at kundene er der, men vi regner med at de heller ikke kommer til å betale oss, i hvert fall ikke direkte. Derfor ser vi på reklamefinansierte løsninger, noe Google har demonstrert at er lønnsomt ved en del tjenester", sier Adobes Bruce Chizen.

Adobe har allerede prøvd seg på nett med gratis redigering. Adobe Remix, et nettbasert videoredigerings-verktøy, ble lansert for bare noen uker siden.

Google har på sin side allerede beveget seg inn på Photoshops territorium med Picasa, et gratis bildeprogram. Dette må imidlertid lastes ned på PCen og er ikke en nettbasert tjeneste.

Funksjonene er også begrenset, og Photoshop tror de sitter på kompetansen til å komme med et bedre tilbud til brukerne enn det Google kan.

Via Teknofil.


1. Mars 2007  
Billig flashminne-alternativ

Sandisk er blant verdens største leverandører av flashminne, men snart skal selskapet komme med et produkt som skal kunne erstatte flashminne på et område hvor denne typen minnekort i dag dominerer - lagring av digitale fotografier.

Under en analytikerdag ved selskapets hovedkontor, som også ble dekket av amerikanske PCMagazine.com, fortalte Greg Rhine, leder for Sandisks konsumentvirksomhet, at selskapet vil introdusere et nytt lagringskort basert på en form for 3D-minne i løpet av sommeren.

PCMagazine.com skriver at kortene vil kunne brukes direkte i digitale kameraer, men at når det er fullt, vil ikke dataene kunne endres eller slettes. Derimot skal kortene være egnet for å lagre data i minst 100 år.

Rhine skal ha kalt kortene for "den nye, digitale filmen".

"Det eliminerer datamaskinen fra ligningen. Det krever ikke noen datamaskin for å brukes. Du tar bildet én gang, fremkaller det og så lagrer det. Det er permanent lagret på kortet, og er ikke overskrivbart", sa Rhine.

Hvor mye minnekortene vil koste eller romme, kom ikke fram, men de skal være billigere enn tilsvarende store flashminne-kort.

Via digi.no.© 2000 - 2011 Kjell Arnesen