Dette er arkivert innlegg

FORSIDE BLOGG >PIXLER FOTOS MULTIMEDIA LINKER INFO ARKIV


« Microsofts resultat skuffer alle     RetroForresten     Fremmede kan ta over PC-en din »
3. August 2009  
Windows 7E-planene skrinlegges

Det skal ikke komme noen egen utgave av Windows 7 i Europa. (Foto: Microsoft)

Microsoft satser på at EU vil godta at brukerne får opp en valgmeny for nettleser, og skroter dermed planene om en spesialutgave for Europa, Windows 7E.

Det er budskapet fra selskapet i et nytt blogginnlegg.

Microsoft innrømmer at de ikke er overlykkelige over å gi brukerne hjelp til å velge noe annet enn deres egen nettleser Internett Explorer (IE).

"Som du kan forestille deg var det ikke lett for Microsoft å akseptere ideen om at vi i bunn og grunn vil promotere direkte konkurrerende programvare inne i flagskip-produktet vårt, Windows, sier Dave Heiner", en av selskapets direktører, i bloggen.

Tankene om Windows 7E kom for rundt to måneder siden, ment som en mulig løsning på Microsofts store utfordring med EU. Windows 7E skulle ikke ha noen nettleser innebygd.

Opera har klaget Microsoft inn til EU for monopolvirksomhet, ettersom brukerne til nå ikke har blitt tilbudt noe annet enn nettleseren IE når de har kjøpt datamaskin med Windows.

EU sa seg forrige uke positive til en løsning med en valgmeny, der brukerne gis informasjon og linker om konkurrenter som Opera, Firefox, Chrome, Safari og andre. Valgmenyen vil etter planene dukke opp som en nettside i IE, som vises første gang man kjører nettleseren.

"I kjølvannet av utviklingen forrige uke, og etter hvert som vi teller tilbakemeldinger på Windows 7E som vi har mottatt fra fabrikanter og partnere, er jeg glad for å kunne meddele at vi vil sende den samme versjonen av Windows 7 i Europa i oktober som i resten av verden", skriver Heiner i bloggen.

Dermed skrinlegges 7E-planene, og man går for valgmeny over hele linja.

Heiner innrømmer at leverandørene ikke har satt pris på tanken om å måtte sjonglere med installasjon av Windows 7E og vanlig Windows avhengig av hvilket land datamaskinene skal selges i.

"Flere var bekymret for kompleksiteten i å bytte Windows-versjonen som sendes ut i Europa hvis vårt menyforslag til slutt ble godtatt av kommisjonen og vi hadde sluttet å selge Windows 7E".

Heiner sier også at store, internasjonale selskaper har vært skeptiske til å måtte rulle ut to forskjellige Windows-installasjoner avhengig av land.

"Dette vil også strømlinjeforme prosessen med utrulling i store selskaper, fordi Windows vil være den samme i Europa som i resten av verden".

Det positive for Europa-kunder er at de nå kan oppgradere fra Vista, i ordets rette betydning. Totalfjerningen av IE i Windows 7E hadde gjort at harddisken måtte blitt formatert først.

For Microsofts del betyr løsningen at Microsoft kan selge oppgradering av Windows også i Europa. Med Windows 7E har planen vært å selge fullversjon til oppgraderingspris for å komme rundt utfordringen med at harddisken måtte blitt formatert. Dette har brukerne blitt informert om. Det er foreløpig uklart hva som skjer med brukere som allerede har bestilt «Windows 7E Upgrade», som altså i prinsippet er en fullversjon og ikke en reell oppgradering.

I tillegg kan det godt hende Windows 7E står opp fra de døde om EU ikke spiller på lag, truer Heiner.

"Vi ser at det fortsatt er flere steg igjen for kommisjonens gjennomgang av vårt forslag og at vi ikke er helt ferdig. Hvis valgmenyen ikke aksepteres av en eller annen grunn vil vi måtte vurdere alternative veier, inkludert reintroduksjon av en Windows 7E-versjon for Europa", sier han.

Men om planene går i orden vil tilsvarende valgmeny bli lagt inn i Vista og Xp.

Opera-sjef Jon von Tetzchner sa forrige uke til Computerworld at han er usikker på om Opera er fornøyde eller ikke med denne valgmenyen.

"I utgangspunkt er det positivt at brukerne kan velge. Mer valgfrihet er bra. Men vi må se på hvordan dette er i praksis, og se på detaljene før vi kan gi et endelig svar".

Via Computerworld.

Nytt [12:50]


divider


Trackbacks

TrackBack URL for dette innlegget:
http://www.retrospekt.net/retromt/mt-tb.cgi/1193

Under finner du linker til weblogger som referer til 'Windows 7E-planene skrinlegges' fra RetroForresten.


Kommentarer


Merci!

Skrevet av Nicki Minaj den 21. November 2010 [10:02]


I enjoy what you have implemented in this article. I like the section where you state you do this to be able to offer back but I would likely assume by many the remarks that this approach is working for you as well.

Skrevet av main page den 23. November 2010 [17:29]


I would like to many thanks for the work you have made in writing this article. I am hoping the same most effective work from you in the future as well. I loved your style I will register for your feed please keep posting!

Skrevet av Acne products den 24. November 2010 [06:20]


You made several fine points there. I did a search on the topic and found most persons will go along with with your blog.

Skrevet av data entry jobs site den 24. November 2010 [22:42]


I must say, as considerably as I enjoyed reading what you had to say, I couldnt help but lose interest after a while. Its as if you had a terrific grasp around the subject matter, but you forgot to include your readers. Perhaps you should think about this from much more than one angle. Or maybe you shouldnt generalise so very much. Its better if you think about what others may have to say instead of just going for a gut reaction to the topic. Think about adjusting your own believed process and giving others who may read this the benefit of the doubt.

Skrevet av Kooyong den 27. November 2010 [05:46]


I'd wish to thank you for that efforts you might have produced in writing this write-up. I'm hoping the same most effective operate from you inside the future also. In fact your inventive writing abilities has inspired me to begin my very own BlogEngine blog now.

Skrevet av ipod solar charger den 28. November 2010 [23:35]


Hey - good blog, just looking about some blogs, appears a quite good platform you might be using. I'm presently making use of Wordpress for a couple of of my web sites but looking to change one of them over to a platform similar to yours as a trial run. Anything in particular you'd suggest about it?

Skrevet av intentional parenting den 28. November 2010 [23:40]


Sick! Just got a brand-new Pearl and I can now read your blog on my phone’s browser, it didn’t function on my outdated one.

Skrevet av cheap den 28. November 2010 [23:43]


First of all, allow my family enjoy a person's command during this matter. Even though this is certainly brand new , nevertheless soon after registering your site, this intellect has exploded extensively. Allow all of us to take hold of one's rss to help keep in touch with at all probable messages Sincere understand but will pass it on to help admirers and my individual are living members

Skrevet av information den 28. November 2010 [23:50]


I admire the useful details you provide in your posts. I will bookmark your blog and have my children check up here frequently. I'm quite positive they'll discover lots of new things right here than anybody else!

Skrevet av Free Microsoft Points den 28. November 2010 [23:55]


This was a truly incredibly good publish. In theory I’d like to create like this also - getting time and actual effort to make a good piece of writing… but what can I say… I procrastinate alot and by no means seem to obtain one thing done.

Skrevet av free divorce lawyers in melbourne den 29. November 2010 [01:09]


Please tell me that youre going to keep this up! Its so very good and so important. I cant wait to read a lot more from you. I just really feel like you know so much and know how to make people listen to what you've got to say. This blog is just as well cool to become missed. Great stuff, genuinely. Please, PLEASE keep it up!

Skrevet av Free Movies Online den 29. November 2010 [02:04]


Thanks for taking the time to talk about this, I really feel strongly about it and like studying much more on this topic. If feasible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with a lot more info? It's very helpful for me.

Skrevet av NEC 2011 Training den 29. November 2010 [02:20]


Fairly insightful publish. Never believed that it was this simple after all. I had spent a beneficial deal of my time looking for someone to explain this subject clearly and you’re the only one that ever did that. Kudos to you! Keep it up

Skrevet av truck tents den 29. November 2010 [02:51]


Thanks for taking the time to discuss this, I really feel strongly about it and love learning much more on this topic. If feasible, as you gain expertise, would you mind updating your weblog with extra information and facts? It is extremely useful for me.

Skrevet av Muscle Building Steroids den 29. November 2010 [02:53]


Thank you for the smart critique. Me & my neighbour were preparing to do some research about that. We received a superior book on that matter from our local library and most books exactly where not as influensive as your information. I'm very glad to see these data which I was searching for a long time.

Skrevet av Silver Earrings den 29. November 2010 [03:45]


What I wouldnt give to have a debate with you about this. You just say so many things that arrive from nowhere that Im quite positive Id have a fair shot. Your weblog is excellent visually, I mean people wont be bored. But others who can see past the videos and the layout wont be so impressed with your generic understanding of this topic.

Skrevet av boxed water is better den 29. November 2010 [04:23]


How is it that just anyone can create a blog and get as popular as this? Its not like youve said anything incredibly impressive --more like youve painted a quite picture around an issue that you know nothing about! I dont want to sound mean, right here. But do you seriously think that you can get away with adding some fairly pictures and not truly say anything?

Skrevet av grampian tours den 29. November 2010 [05:33]


Thank you for the sensible critique. Me & my neighbour were preparing to do some research about that. We acquired a very good book on that matter from our local library and most books exactly where not as influensive as your information and facts. I'm really glad to see these data which I was searching for a lengthy time.

Skrevet av arc flash den 29. November 2010 [05:45]


Took me time to read all the comments, but I genuinely enjoyed the article. It proved to be Quite helpful to me and I am positive to all the commenters here It is always great when you can not only be informed, but also entertained I'm certain you had fun writing this write-up.

Skrevet av sxx girlz den 29. November 2010 [08:20]


Pretty insightful submit. Never thought that it was this simple after all. I had spent a very good deal of my time looking for someone to explain this subject clearly and you’re the only 1 that ever did that. Kudos to you! Keep it up

Skrevet av christian dating advice den 29. November 2010 [09:39]


I'd prefer to thank you for the efforts you've got created in writing this post. I'm hoping the exact same very best do the job from you within the long term too. Actually your creative writing abilities has inspired me to start my personal BlogEngine weblog now.

Skrevet av designer fragrances den 29. November 2010 [11:05]


The Word of God is my chart

Skrevet av Columba den 29. November 2010 [16:04]


Youre so right. Im there with you. Your weblog is certainly worth a read if anybody comes throughout it. Im lucky I did because now Ive obtained a whole new view of this. I didnt realise that this issue was so important and so universal. You unquestionably put it in perspective for me.

Skrevet av hair loss products den 29. November 2010 [21:56]


Ive been meaning to read this and just never received a chance. Its an issue that Im very interested in, I just started reading and Im glad I did. Youre a excellent blogger, one of the best that Ive seen. This blog certainly has some info on topic that I just wasnt aware of. Thanks for bringing this stuff to light.

Skrevet av ipage hosting review den 29. November 2010 [22:08]


I would prefer to thank you for the efforts you've got made in writing this article. I am hoping the same very best perform from you in the long term too. In reality your creative writing skills has inspired me to begin my personal BlogEngine weblog now.

Skrevet av lotto wyniki archiwum den 29. November 2010 [22:15]


What I wouldnt give to have a debate with you about this. You just say so many things that arrive from nowhere that Im pretty sure Id have a fair shot. Your blog is great visually, I mean people wont be bored. But others who can see past the videos and the layout wont be so impressed with your generic understanding of this subject.

Skrevet av bartender for hire den 29. November 2010 [22:21]


I'm happy I found this weblog, I couldnt uncover any information on this topic matter prior to. I also run a site and if you want to ever serious in a little bit of guest writing for me if feasible feel free to let me know, i'm always look for people to check out my site. Please stop by and leave a comment sometime!

Skrevet av bartender for hire den 30. November 2010 [03:46]


This was a really really good submit. In theory I’d like to write like this also - getting time and actual effort to make a wonderful piece of writing… but what can I say… I procrastinate alot and by no means seem to obtain a little something done.

Skrevet av southern california bartender den 30. November 2010 [04:00]


I think youve produced some really interesting points. Not also many people would truly think about this the way you just did. Im actually impressed that theres so substantially about this subject thats been uncovered and you did it so well, with so very much class. Excellent 1 you, man! Actually great things here.

Skrevet av Alarm Companies den 30. November 2010 [22:46]


Sick! Just got a brand-new Pearl and I can now read your weblog on my phone’s browser, it didn’t work on my previous one.

Skrevet av Building Cleaning Companies den 30. November 2010 [22:52]


Youre so right. Im there with you. Your blog is certainly worth a read if anybody comes across it. Im lucky I did because now Ive received a whole new view of this. I didnt realise that this issue was so important and so universal. You undoubtedly put it in perspective for me.

Skrevet av Vehicle Graphics den 30. November 2010 [23:00]


Thanks!

Skrevet av rolls royce den 1. Desember 2010 [04:53]


I must say, as a lot as I enjoyed reading what you had to say, I couldnt help but lose interest after a while. Its as if you had a fantastic grasp around the subject matter, but you forgot to include your readers. Perhaps you should think about this from much more than 1 angle. Or maybe you shouldnt generalise so significantly. Its better if you think about what others may have to say instead of just heading for a gut reaction to the subject. Think about adjusting your personal thought process and giving others who may read this the benefit of the doubt.

Skrevet av ereader den 1. Desember 2010 [07:35]


Great to become going to your blog once more, it has been months for me. Nicely this article that i've been waited for so long. I need this post to complete my assignment within the college, and it has same subject together with your article. Thanks, terrific share.

Skrevet av malwarebytes den 1. Desember 2010 [21:55]


Thank you for the wise critique. Me & my neighbour were preparing to do some research about that. We received a great book on that matter from our local library and most books exactly where not as influensive as your information. I'm pretty glad to see such information which I was searching for a long time.

Skrevet av Ethnic Dolls den 2. Desember 2010 [00:59]


Dude, please tell me that youre going to create far more. I notice you havent written an additional weblog for a while (Im just catching up myself). Your weblog is just also important to be missed. Youve obtained so substantially to say, these knowledge about this subject it would be a shame to see this blog disappear. The internet needs you, man!

Skrevet av UFC 124 Picks den 2. Desember 2010 [01:06]


Several with the points associated with this blog post are usually beneficial nonetheless had me personally wanting to understand, did they seriously imply that? 1 stage I've got to say is your writing expertise are excellent and I will be returning back for any brand-new weblog post you come up with, you may possibly possess a brand-new supporter. I book marked your blog for reference.

Skrevet av Alysia Hespen den 2. Desember 2010 [03:52]


I must say, as significantly as I enjoyed reading what you had to say, I couldnt help but lose interest after a while. Its as if you had a terrific grasp to the subject matter, but you forgot to include your readers. Perhaps you should think about this from more than one angle. Or maybe you shouldnt generalise so considerably. Its better if you think about what others may have to say instead of just going for a gut reaction to the subject. Think about adjusting your very own thought process and giving others who may read this the benefit of the doubt.

Skrevet av swan hill lawyers den 2. Desember 2010 [07:22]


John Heywood~ A man may well bring a horse to the water but he cannot make him drink.

Skrevet av Lelah Worbington den 2. Desember 2010 [17:42]


Hey - great blog, just looking about some blogs, appears a pretty great platform you might be utilizing. I'm presently utilizing Wordpress for a few of my websites but looking to change 1 of them through to a platform comparable to yours like a trial run. Anything in particular you'd recommend about it?

Skrevet av remortgages den 2. Desember 2010 [23:09]


What I wouldnt give to have a debate with you about this. You just say so many things that come from nowhere that Im pretty positive Id have a fair shot. Your blog is wonderful visually, I mean people wont be bored. But others who can see past the videos and the layout wont be so impressed together with your generic understanding of this subject.

Skrevet av Gorilla safari den 2. Desember 2010 [23:10]


Took me time to read all the comments, but I seriously enjoyed the article. It proved to be Incredibly useful to me and I'm sure to all the commenters here It is always good when you can not only be informed, but also entertained I'm sure you had fun writing this post.

Skrevet av just host den 2. Desember 2010 [23:15]


Thank you for another excellent post. Where else could anyone get that kind of information and facts in these a perfect way of writing? I've a presentation subsequent week, and I am to the look for such data.

Skrevet av godaddy august coupon den 2. Desember 2010 [23:29]


Great to be going to your weblog again, it continues to be months for me. Nicely this post that i've been waited for so lengthy. I require this post to complete my assignment within the school, and it has exact same subject together with your write-up. Thanks, wonderful share.

Skrevet av coupon godaddy den 3. Desember 2010 [01:23]


I admire the beneficial details you offer inside your content. I will bookmark your weblog and have my children verify up here normally. I am quite certain they will discover a lot of new things right here than anybody else!

Skrevet av Free PS3 Move den 3. Desember 2010 [08:41]


First of all, allow my family recognize a person's command during this matter. Even though this is certainly brand new , nevertheless soon after registering your site, this intellect has exploded extensively. Allow all of us to take hold of one's rss to help keep in touch with at all probable messages Sincere understand but will pass it on to help admirers and my private are living members

Skrevet av bmw vs audi den 3. Desember 2010 [08:43]


How is it that just anybody can publish a blog and get as popular as this? Its not like youve said anything extremely impressive --more like youve painted a fairly picture about an issue that you know nothing about! I dont want to sound mean, here. But do you truly think that you can get away with adding some pretty pictures and not genuinely say something?

Skrevet av anime direct download den 3. Desember 2010 [10:28]


Thank you for another fantastic post. Where else could anyone get that type of info in this kind of a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I'm on the look for this kind of information and facts.

Skrevet av sale game den 3. Desember 2010 [11:06]


How is it that just anybody can write a weblog and get as popular as this? Its not like youve said anything incredibly impressive --more like youve painted a fairly picture over an issue that you know nothing about! I dont want to sound mean, here. But do you seriously think that you can get away with adding some quite pictures and not definitely say anything?

Skrevet av Wentworth Lawyers den 3. Desember 2010 [19:50]


Hey - good weblog, just looking around some blogs, seems a quite great platform you are using. I'm presently utilizing Wordpress for a few of my sites but looking to alter 1 of them about to a platform similar to yours like a trial run. Anything in particular you would recommend about it?

Skrevet av Play guitar stevie ray vaughan den 3. Desember 2010 [19:53]


I must say, as much as I enjoyed reading what you had to say, I couldnt help but lose interest after a while. Its as if you had a terrific grasp around the topic matter, but you forgot to include your readers. Perhaps you should think about this from much more than 1 angle. Or maybe you shouldnt generalise so much. Its better if you think about what others may have to say instead of just heading for a gut reaction to the subject. Think about adjusting your very own believed process and giving others who may read this the benefit of the doubt.

Skrevet av Play Like Stevie Ray Vaughan den 3. Desember 2010 [22:02]


Just a fast hello and also to thank you for discussing your ideas on this page. I wound up in your blog right after researching physical fitness connected issues on Yahoo… guess I lost track of what I had been performing! Anyway I’ll be back once again within the long run to verify out your blogposts down the road. Thanks!

Skrevet av satellite direct reviews den 3. Desember 2010 [22:08]


Ive been meaning to read this and just never obtained a chance. Its an issue that Im really interested in, I just started reading and Im glad I did. Youre a good blogger, 1 of the ideal that Ive seen. This weblog surely has some facts on topic that I just wasnt aware of. Thanks for bringing this things to light.

Skrevet av Discount uggs den 4. Desember 2010 [07:20]


I thought it was going to become some dull aged post, however it genuinely compensated for my time. I'll publish a link to this web page on my blog. I'm certain my site visitors will locate that really useful.

Skrevet av npfa 70e training den 4. Desember 2010 [07:25]


Thank you for an additional good article. Exactly where else could anybody get that type of data in this kind of a ideal way of writing? I've a presentation subsequent week, and I'm around the appear for these facts.

Skrevet av nec 2011 update class den 4. Desember 2010 [10:06]


How is it that just anybody can publish a blog and get as popular as this? Its not like youve said something incredibly impressive --more like youve painted a quite picture over an issue that you know nothing about! I dont want to sound mean, right here. But do you actually think that you can get away with adding some quite pictures and not definitely say anything?

Skrevet av Affiliate Marketing Guides den 5. Desember 2010 [00:54]


Great to become visiting your weblog again, it has been months for me. Well this article that i've been waited for so lengthy. I want this post to total my assignment within the university, and it has exact same subject together with your post. Thanks, fantastic share.

Skrevet av fharris den 5. Desember 2010 [01:30]


Congratulations on having 1 of the most sophisticated blogs Ive come throughout in some time! Its just incredible how much you can take away from some thing simply because of how visually beautiful it's. Youve put together a fantastic weblog space --great graphics, videos, layout. This is surely a must-see blog!

Skrevet av bernard linney den 5. Desember 2010 [05:05]


After reading this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time to put this blog piece together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. What ever, it was still worth it ! colon cleanser

Skrevet av natural colon cleansers den 5. Desember 2010 [09:18]


Fairly insightful publish. Never believed that it was this simple after all. I had spent a excellent deal of my time looking for someone to explain this subject clearly and you’re the only one that ever did that. Kudos to you! Keep it up

Skrevet av Buy Pokemon white den 5. Desember 2010 [10:11]


I'm happy I found this weblog, I couldnt find any info on this topic matter prior to. I also run a site and if you want to ever serious in a little bit of guest writing for me if feasible feel free to let me know, i'm always look for people to check out my site. Please stop by and leave a comment sometime!

Skrevet av backroom casting couch video den 5. Desember 2010 [21:03]


Ive been meaning to read this and just never received a chance. Its an issue that Im incredibly interested in, I just started reading and Im glad I did. Youre a terrific blogger, 1 of the best that Ive seen. This weblog absolutely has some information and facts on topic that I just wasnt aware of. Thanks for bringing this stuff to light.

Skrevet av brett sutcliffe den 6. Desember 2010 [06:16]


Took me time to read all the comments, but I definitely enjoyed the write-up. It proved to be Very useful to me and I am sure to all the commenters right here It is always nice when you can not only be informed, but also entertained I'm certain you had fun writing this write-up.

Skrevet av bathroom sink taps den 6. Desember 2010 [07:23]


Fairly insightful submit. Never believed that it was this simple after all. I had spent a beneficial deal of my time looking for someone to explain this subject clearly and you’re the only 1 that ever did that. Kudos to you! Keep it up

Skrevet av singing lessons den 7. Desember 2010 [09:33]


provides view of the issue. excellent, It is nice to see thoughts that enlightening worthwhile in nature.

Skrevet av lack of sleep den 12. Desember 2010 [05:12]


I know this is really boring and you are skipping to the next comment, but I just wanted to throw you a big thanks - you cleared up some things for me!

Skrevet av Early Learning Center den 17. Desember 2010 [18:39]


great page have you seen the Fockers UK site yet? http://fockersuk.com

Skrevet av Meet the Parents - Little Fockers den 17. Desember 2010 [20:10]


Simply wanna tell that this is very helpful , Thanks for taking your time to write this.

Skrevet av Juanita den 19. Desember 2010 [06:44]


hey buddy,this is one of the best posts that I’ve ever seen; you may include some more ideas in the same theme. I’m still waiting for some interesting thoughts from your side in your next post.

Skrevet av concours seotons den 19. Desember 2010 [18:39]


Thanks for this article. I appreciate reading think. Looking forward to see more from you. Greetings

Skrevet av Muzik Shqip den 19. Desember 2010 [22:28]


College students interested in becoming a nursing assistant really should contact universities for information upon admission and also program of study. Position prospects for nursing assistants looks really excellent for the close to potential. There is an expected 21%-35% progress in the job market more than the subsequent decade. This kind of outstanding growth is usually attributed to the rapidly growing older population that will demand more emphasis upon rehabilitation and long expression care. As a result, a main employer in this sector will probably be nursing homes and long time period care facilities for folks with persistent diseases and also disabling circumstances. Replacing present workers will be the main supply of openings for nursing assistants.

Skrevet av nyc limos den 20. Desember 2010 [02:04]


Hmm it appears like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to the whole thing. Do you have any points for beginner blog writers? I'd definitely appreciate it.

Skrevet av my feeds den 20. Desember 2010 [19:24]


created great article. would anyone advice came across your post groundwork for a client, and basically.

Skrevet av Maurício Gugelmin den 23. Desember 2010 [07:09]


I was looking through, a long time make a note of. Well actually I can use this article too, I'm so glad I found this site again. I need it just finishing up, and it has the same topic as yours. Thanks, have a good one.

Skrevet av phen375 den 24. Desember 2010 [04:25]


Resources like the one you mentioned here will be very useful to me! I will post a link to this page on my blog. I am sure my visitors will find that very useful.

Skrevet av Rosie Alcoser den 26. Desember 2010 [05:41]


some genuinely wondrous work on behalf of the owner of this internet site , absolutely great written content .

Skrevet av car seat laws texas den 26. Desember 2010 [09:06]


I like this site because so much useful material on here : D.

Skrevet av car seat safety ratings den 26. Desember 2010 [11:50]


Aided me a lot, just what I was searching for : D.

Skrevet av car seat safety ratings 2010 den 27. Desember 2010 [08:39]


This site seems to get a great deal of visitors. How do you advertise it? It gives a nice unique spin on things. I guess having something real or substantial to talk about is the most important factor.

Skrevet av Schlage Keypad den 27. Desember 2010 [10:59]


Never knew this, thanks for letting me know.

Skrevet av best panasonic shaver den 28. Desember 2010 [07:45]


Decent post. I learn new stuff on different blogs everyday. It's always stimulating you just read content from other writers and become familiar with a little something there. Let me apply certain of your content on my blog should you do not mind. Natually I'll construct a link time for your website or blog. Many thanks sharing.

Skrevet av penis enlargement pills den 28. Desember 2010 [10:40]


This is the perfect blog for anyone who wants to know about this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I really would want...HaHa). You definitely put a new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, just great!

Skrevet av Dimple Henderosn den 28. Desember 2010 [12:51]


some really interesting information, well written and broadly user friendly .

Skrevet av Panasonic ES7103K Pro-Curve Wet/Dry Triple Head Shaver den 28. Desember 2010 [15:08]


as soon as I found this internet site I went on reddit to share some of the love with them.

Skrevet av panasonic shavers reviews den 28. Desember 2010 [16:23]


My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on several websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

Skrevet av madame alexander baby dolls den 28. Desember 2010 [20:32]


Hello, - stumbled upon this blog by accident whilst wandering across the net this afternoon, and happy that I did! I do like the design and style and tones, but I should point out that I'm having trouble when it loads. I'm making use of Lynxlet 8.1 browser for mac, and the menu won't line up fully. i am convinced I have used precisely the same layout on a customer's site, but the menu seems O.k. on mine. I think the mistake is with my browser and I'm guessing it is time to swap!

Skrevet av stop smoking hypnosis den 28. Desember 2010 [20:48]


I enjoy the efforts you have put in this, thanks for all the great posts .

Skrevet av Neta Mauceli den 29. Desember 2010 [02:04]


Writing is a talent that you certainly have. All your hard work is clearly obvious in how you communicate yourself through writing. Your great talent will always be thought of.

Skrevet av Norma Buckle den 29. Desember 2010 [02:41]


I just love this BlogEngine platform, it makes a blog look and act like a content management system if you ask me.
Do you prefer it over WordPress and Blogger?

Skrevet av invicta watch review den 29. Desember 2010 [13:10]


Many thanks for piecing this together - that is an excellent post for those of us with our heads buried from the keyboard all day.

Skrevet av Malcolm Dwelley den 3. Januar 2011 [22:26]


Hey! That’s a very nice post. I’m very sure I'll suggest it to my co-workers.In the event you put up more posts please e mail them to me.

Skrevet av Alice Cobbley den 4. Januar 2011 [13:44]


posts. It shows and tell you well done ideas.

Skrevet av Loan Max Toyota den 5. Januar 2011 [05:22]


a while back I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

Skrevet av cutest baby photo contest den 5. Januar 2011 [13:01]


Fantastic site you have got here. If you will find the time, have a look at my personal website Look Here I've been spending so much time on

Skrevet av Desirae Saltz den 7. Januar 2011 [20:11]


If you might e-mail me with a few ideas on simply how you made your weblog look this wonderful, I might be grateful.

Skrevet av Jesus Sivels den 8. Januar 2011 [21:23]


I wanted to thank you for this excellent read!! I have you book marked to check out new stuff you publish.

Skrevet av Marylin Bonda den 14. Januar 2011 [08:24]


You made some great points there. I researched this topic and found out that the majority of people will agree with your site.

Skrevet av personal loans credit den 14. Januar 2011 [09:45]


You made some good points there. I researched this issue and found out that a good number of people will agree with your site.

Skrevet av personalloan den 14. Januar 2011 [10:39]


I believe this web site has very wonderful written subject matter articles .

Skrevet av tudung labuh bidang 60 den 14. Januar 2011 [19:11]


There's something to be said about the plugin keywordluv, it's ingenious, glad I came across your blog when I did.

Skrevet av invicta 9094 den 16. Januar 2011 [13:12]


I adore examining and I believe this website got some really utilitarian stuff on it! .

Skrevet av HDMI switch den 16. Januar 2011 [18:13]


I think this web site has very good indited content material articles .

Skrevet av Tilde den 21. Januar 2011 [05:50]


visited your site from facebook you're column have became tremendously well-known. Congrats! do you employ somebody to compose this column? it is NY times quality it's as seems that it's been written by a professional.

Skrevet av calories burned den 21. Januar 2011 [19:03]


Just browsing your blog, how long have you had it? I love the design.

Skrevet av Karissa Shannon den 26. Januar 2011 [20:33]


i will recive my comment and you will best author of the wordl. really i love you

Skrevet av Dahlia Holdy den 29. Januar 2011 [16:38]


Undeniably believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

Skrevet av forex den 30. Januar 2011 [09:51]


Definitely believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they just don't know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

Skrevet av forex den 30. Januar 2011 [11:47]


Good read. I saved the page for future visit.

Skrevet av NoNo Acne den 31. Januar 2011 [04:38]


Don't

Skrevet av click free6 den 31. Januar 2011 [18:13]


* Have a separate email address that you are happy to put on your profile for everybody to see.

Skrevet av click free6 den 31. Januar 2011 [18:23]


* Drink too much, even if you are nervous. Although it's unlikely, try and get your own drink and look after it to ensure it isn't spiked.

Skrevet av click free6 den 31. Januar 2011 [18:52]


Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly return. Laptop I5

Skrevet av Michel Berchielli den 31. Januar 2011 [23:29]


If you wish to uncover the secrets regarding how to treatment your own acne completely, then you far better get Mike Walden's Acne No More e book. This kind of potent online publication includes a confirmed acne remedy system that's many times more efficient as compared to traditional acne treatments.

Skrevet av Acne no more ebook den 1. Februar 2011 [12:12]


Leasing a house or apartment might typically turn out to be a whole lot of hassle, not only the packing and travelling but in addition the dependability and approach of any lease agents.

Skrevet av find property den 1. Februar 2011 [19:49]


Skriv en kommentar

Skal informasjonen du la inn
lagres til neste besøk?

Skriv sikkerhetskodenDersom du trykker "Vis" for å se kommentaren din,
må du skrive inn sikkerhetskoden på nytt før du trykker "Send".

Trykk her for å kansellere kommentaren din
og returnere til
"Windows 7E-planene skrinlegges".
© 2000 - 2011 Kjell Arnesen