Dette er arkivert innlegg

FORSIDE BLOGG >PIXLER FOTOS MULTIMEDIA LINKER INFO ARKIV


« det er meningen at disse     RetroBlogg     Velkommen til Arena »
26. April 2001  
Digital eller tradisjonell informasjon?

I dag blir digitale kameraer stadig billigere og bedre og utvalget stadig større. Men med økende digitalisering av bildene, hvordan skal de bevares for ettertiden?

Vi har vel alle ett eller flere album med bilder vi har samlet oss fra ferier, fritid, høytidelige anledninger som bryllup, barnedåp fødselsdager osv.. Album fra våre foreldre og besteforeldre som viser ulike sider ved hverdag og fest for vår familie opp gjennom tidene.

Album som ikke bare er til glede for oss, men også for kommende generasjoner.

Hva med våre digitale bilder? Hvordan skal kommende generasjoner få glede av dem?

Vi sender alt mer e-mail og samler informasjon elektronisk. En gang vil helt sikkert papirbasert informasjon være forsvunnet. Det er jo gode nyheter for skogen, men hvordan skal all informasjonen bevares for ettertiden? Hvordan skal skal fremtidens mennesker (og forskere) finne ut om vårt dagligliv? Er det bare det offisielle som vil overleve og enkeltmenneskenes liv vil være glemt for alltid?

Dette er en fremtid som bør bekymre oss. Ikke for vår egen del, men for alle de som kommer etter oss. Jeg har fremdeles bilde av min mors foreldre, men når våre barns barn blir besteforeldre - har de?

Jeg vil gjerne høre flere synspunkter på dette så bli med og diskuter!

Greymatter [13:47]


divider


Trackbacks

TrackBack URL for dette innlegget:


Under finner du linker til weblogger som referer til 'Digital eller tradisjonell informasjon?' fra RetroBlogg.


© 2000 - 2017 Kjell Arnesen