Dette er arkivert innlegg

[an error occurred while processing this directive]
FORSIDE BLOGG PIXLER FOTOS MULTIMEDIA LINKER INFO ARKIV


« Ned, ned, NED!!!     RetroBlogg     Sulten? »
4. Juli 2002  
Dobbeltmoral?

I kjølvannet av skandalen rundt asylsøkere og advokater har NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere) gått hardt ut og sagt at advokater ikke burde håndtere asylsøkere. Dette mener NOAS heller burde tas hånd om av en organisasjon eller en pool av advokater. Dette fordi man ikke ønsker at advokatene skal løpe etter asylsøkere og tilby sine tjenester.

I fjor betalte staten 39 mill. kroner i advokathonorarer fordi alle asylsøkere har krav på fri rettshjelp.

Nå viser det seg at det en av medeierene i advokatfirmaet som har tjent mest på behandling av asylsøkere sitter i NOAS styre!

Makan!Trackbacks

TrackBack URL for dette innlegget:


Under finner du linker til weblogger som referer til 'Dobbeltmoral?' fra RetroBlogg.


© 2000 - 2017 Kjell Arnesen