Dette er arkivert innlegg

[an error occurred while processing this directive]
FORSIDE BLOGG PIXLER FOTOS MULTIMEDIA LINKER INFO ARKIV


« Endringer     RetroBlogg     Puuuh! »
8. Mai 2005  
Aldri mer!

Kjakan Sønsteby og Erling LaeI dag er det 60 år siden annen verdenskrig sluttet.

Aftenposten skriver: "Krigen krevde minst 60 millioner menneskers liv. I Norge falt over 10 000 i direkte krigshandlinger. Ødeleggelsene var kolossale. Ingen har klart å tallfeste dem fullt ut. Av den kollektive kamp fødtes nye tanker om sikkerhet, om samarbeid, om internasjonal solidaritet. Disse tankene levde opp under skrinne kår i en etterkrigstid preget av ideologiske motsetninger og frigjøring fra undertrykkelse i andre verdensdeler enn vår egen. Men de slo rot, så ettertrykkelig at det i dag uten å blunke blir fastslått at en ny storkrig er utenkelig. Bare 60 år etter ragnarok.

De etterkommende slekter skylder dem som ga sitt liv i kampen for friheten, både her i landet og andre steder, mye. Det er også viktig å yte full honnør til dem som forsto hvor viktig det var å se fremover i seierens stund, ikke la seg forblinde av hevntanker og ønske om revansj, men bygge et nytt verdenssamfunn på den annen verdenskrigs ruinhauger og lidelser."

La oss ikke glemme historien. Uten historie er vi dømt til å gjøre samme feilene på nytt.Trackbacks

TrackBack URL for dette innlegget:


Under finner du linker til weblogger som referer til 'Aldri mer!' fra RetroBlogg.


© 2000 - 2017 Kjell Arnesen