Dette er arkivert innlegg

[an error occurred while processing this directive]
FORSIDE BLOGG PIXLER FOTOS MULTIMEDIA LINKER INFO ARKIV


« Pizza på julaften?     RetroBlogg     Bare til orientering »
5. Desember 2006  
Bløffmaker!

Det virker som om noen i forvaltningen tror at det er deres egne penger de håndterer og at de kan gi dem til de formål de mener er best. Nå putter riktignok ikke alle pengene i egen lomme, men øremerkede midler skal vel gå til det formålet de er bestemt for? Hvordan kan da penger som skal bistå urbefolkningen i verden havne i et minerydningsprogram på Balkan eller til å styrke lokale myndigheter i Nepal? Og når noen av midlene som er fordelt ikke engang kan gjøres rede for, er det vel på tide at det går en alarm et eller annet sted. Statssekretær Torbjørn Urfjells svar om "feil- eller overrapportering" (hva i all verden er det?) virker mer som et forsøk på å bortforklare enn å finne årsaken og få pengene dit de skal. Les bare:

Bare 19 prosent av 935 millioner kroner som regjeringen skulle gi til urfolk, er brukt til formålet.

De resterende 81 prosentene har gått til prosjekter som det enten ikke er funnet dokumentasjon på eller hvor dokumentasjonen ikke nevner urfolk i det hele tatt, viser en undersøkelse Regnskapsfondet har bestilt fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

"Urfolk blir latt i stikken. Vi krever at myndighetene snarest gransker og offentliggjør hvor mye penger som faktisk kommer urfolk til gode", sier daglig leder Lars Løvold i Regnskogfondet til Dagbladet.

Undersøkelsen viser blant annet at bistandsmidler øremerket urfolk har gått til et mineødeleggelsesprogram på Balkan, som ble tildelt 20 millioner kroner i 2000. Andre eksempler på feil bruk av midlene er at 20 millioner kroner ble gitt til en humanitær innsats for å forhindre sultkatastrofe i Malawi i fjor og at et program for å styrke lokale myndigheter i Nepal fikk 10 millioner i 2004.

Statssekretær for utviklingsminister Erik Solheim, Torbjørn Urfjell, tar funnene i studien alvorlig.

"Vi må sikre at det vi gir til urfolk faktisk blir gitt til urfolk. Denne studien viser at vi må rydde opp for å unngå feil- og overrapportering av bistanden til dette prioriterte målet", sier Urfjell.

Korrupsjon eller udugelighet?

Det er for mange penger i statskassa i dette landet!

Via siste.no.Trackbacks

TrackBack URL for dette innlegget:


Under finner du linker til weblogger som referer til 'Bløffmaker!' fra RetroBlogg.


© 2000 - 2017 Kjell Arnesen