Dette er arkivert innlegg

[an error occurred while processing this directive]
FORSIDE BLOGG PIXLER FOTOS MULTIMEDIA LINKER INFO ARKIV


« Nye Fotos     RetroBlogg     Bloggere er dagens punkere »
9. Mai 2007  
Revolusjon?

I følge Dagsavisen i dag skal Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk (Akershus) være klare for en sammenslåing. Les bare:

Mer enn én million mennesker i Oslo og Akershus kan få en enklere reisehverdag når Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk slår seg sammen.

Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk prøver å slå seg sammen for n-te gang. Politikere og ledelsene i de to selskapene tror forsøket kommer til å lykkes nå. Samarbeidsklimaet skal være et helt annet enn tidligere.

* Hyppigere avganger
* Nye ruter
* Enklere takstsystem
* Slutt på «idiotregler»
* Mindre kø og eksos

Samtalene om sammenslåing av de to selskapene er helt i sluttfasen, bekrefter både samferdselsbyråden i Oslo, Peter N. Myhre (Frp), og lederen av samferdselskomiteen i Akershus fylkeskommune, Erlend Helle (SV).

De to har hatt tett kontakt de siste månedene for å berede en fusjonsplan som til slutt må godkjennes av bystyret i Oslo og fylkestinget i Akershus.

"Vi regner med å legge fram planen enten før eller etter sommerferien", sier Myhre.

I løpet av de siste 30 årene har det vært gjort sju-åtte forsøk på å slå sammen de to selskapene, men alle har strandet. Etter det Dagsavisen erfarer er imidlertid samarbeidsklimaet nå et helt annet både på politisk nivå og mellom kollektivselskapene enn tidligere.

I dag representerer fylkesgrensen et svært kunstig skille for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet, innrømmer Oslo Sporveier. Ett eksempel på det, er at de grønne SL-bussene bare får lov til å slippe av passasjerer på vei inn i hovedstaden, men får ikke lov å ta med reisende som for eksempel vil noen stoppesteder fra Olav Kyrres plass til Stortinget. Det skal det bli en slutt på med sammenslått selskap, lover informasjonssjef Hans Andreas Fristad i Oslo Sporveier.

Jeg ser at de forventer følgende:

* Hyppigere avganger
* Nye ruter
* Enklere takstsystem
* Slutt på «idiotregler»
* Mindre kø og eksos

Og alle vil vinne førstegevinsten i Lotto til lørdag!

Les hele artikkelen i Dagsavisen.Trackbacks

TrackBack URL for dette innlegget:


Under finner du linker til weblogger som referer til 'Revolusjon?' fra RetroBlogg.


© 2000 - 2017 Kjell Arnesen