Dette er arkivert innlegg

FORSIDE BLOGG >PIXLER FOTOS MULTIMEDIA LINKER INFO ARKIV


« Änglar, finns dom?     RetroBlogg     Kommer sikkert, men når? »
5. August 2007  
God tur! (I 9 måneder!)
phoenix.jpg

NASAs romsonde «Phoenix» satte lørdag kursen mot Mars, hvor den skal grave etter vann og kjemikalier for å finne ut om liv kan eksistere på planeten.

Etter en vellykket oppskyting fra Cape Canaveral skal sonden i ni måneder fare gjennom rommet, før den lander på den røde planet i mai neste år.

Sonden skal bringe på det rene om det på Mars ligger til rette for at liv kan utvikle seg, eller om det noen gang i fortiden har gjort det. Kostnadene til utvikling, instrumenter, oppskyting og drift er beregnet til knappe 2,4 milliarder kroner.

«Phoenix» ble skutt opp om bord i en ubemannet Delta-rakett fra flybasen Cape Canaveral i delstaten Florida, ifølge Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA.

Oppskytingen ble gjennomført nøyaktig da den skulle, og raketten var enkelt synlig i fem minutter som en oransje flekk blant stjernene.

Etter oppskytingen fulgte noen minutter i intens spenning i påvente av kontakt med romferja.

– Alt ser normalt ut, men vi fikk noen nervøse øyeblikk, sier oppskytingsdirektør Chuck Dovale.

– Det føltes som en evighet, men vi var usikre i omkring 20 minutter. Vi hadde håp om at «Phoenix» skulle ringe hjem, og det gjorde den, sier han.

Sonden skal lande i nærheten av nordpolen på Mars 25. mai neste år for å ta prøver av jorda og isen som fins der.

– Hittil har vi bare hatt fjernmålinger og radarbilder som viser at isen er der. Nå skal vi for første gang finne ut hva isen inneholder, sier administrerende direktør Bo Andersen ved Norsk Romsenter.

– Sammensetningen av isen vil fortelle mye om både klimahistorie og geologisk utvikling, legger han til.

Hovedhensikten med oppskytingen er å bringe på det rene om det på Mars ligger til rette for at liv kan utvikle seg, eller om det noen gang i fortiden har gjort det. Tidligere undersøkelser på Mars har frembrakt geologiske og kjemiske beviser for at det i fortiden har vært vann på planeten, men hittil har det ikke vært mulig å foreta noen dybdeanalyser.

Men «Phoenix» skal i stedet for å bevege seg rundt på planetens overflate konsentrere seg om et bestemt område hvor den skal granske terrenget på et molekylært nivå.

– Instrumentene er i stand til å oppdage tegn til liv i form av utdødde eller levende mikroorganismer, sier Andersen.

Forskerne er særlig interessert i om det finnes organiske molekyler.

– Dersom vi finner organiske molekyler, vil vi ikke definitivt kunne si om de stammer fra liv i fortiden, sier forsker William Boynton ved University og Arizona.

Via Vårt Land.Trackbacks

TrackBack URL for dette innlegget:


Under finner du linker til weblogger som referer til 'God tur! (I 9 måneder!)' fra RetroBlogg.


© 2000 - 2017 Kjell Arnesen