Dette er arkivert innlegg

[an error occurred while processing this directive]
FORSIDE BLOGG PIXLER FOTOS MULTIMEDIA LINKER INFO ARKIV


« Å du deilige førjulstid!     RetroBlogg     Forhåpentligvis med helsa i behold, også »
18. Desember 2007  
Må ha 60.000 flere ansatte i eldreomsorgen

Jeg har riktignok blitt "rimelig" voksen i år, men føler meg stort sett OK selv om det i disse dager raser sykdommer rundt i kroppen min. Foreløpig ser det ut til at jeg og mine jevnaldrende holder oss på beina uten de store krav til helsevesenet. Men det er nok bare tilsynelatende. For les bare hva Dagsavisen skriver i dag:

For å møte den voldsomme eldrebølgen de neste tjue årene, trengs det minst 60.000 flere ansatte i eldreomsorgen.

Kommunenes organisasjon KS har beregnet hvor mye det koster å gjennomføre eldreforliket som nylig ble inngått i Stortinget. Her ble regjeringspartiene enige med Kristelig Folkeparti og Venstre om å «løfte kvaliteten i eldreomsorgen».

"Problemet er at det ikke ligger én krone der. Det er lite forpliktende. Vi har konkretisert hva dette betyr. Når tallene kommer på bordet, blir det ganske overveldende", sier Bjørn Gudbjørgsrud til Dagsavisen. Han er direktør for konsultasjoner med staten i KS.

Norge trenger 60.000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger de neste tjue årene – som er nesten en dobling fra i dag. Det anslår regjeringen i omsorgsmeldingen.

KS mener det trengs minst én ansatt for hver av de pleietrengende.

"Dette er mennesker med store pleiebehov. 60.000 er sannsynligvis også for lite. Det bør planlegges for enda ti prosent økning", mener Gudbjørgsrud.

Kommunale pleie- og omsorgstjenester koster i dag rundt 55 milliarder kroner i året. Denne opptrappingen vil kreve en gigantisk økning i kommunenes driftsbudsjetter, hvis ikke andre oppgaver skal bli skadelidende.

"Prisen for denne nødvendige opptrappingen er ifølge våre beregninger to milliarder kroner hvert år, i dagens kroneverdi. Og det må starte nå. Budsjettene må løftes kraftig", krever Gudbjørgsrud.

Beregningene er en del av en «rammeplan for bedre eldreomsorg», som KS' politiske styre vedtok sist fredag. Nå skal KS legge fram sin plan for regjeringen rett over nyttår, i et av sine faste møter.

Så jeg forstår at når jeg blir pensjonist faller jeg sammen og må inn på pleiehjem umiddelbart. Sammen med alle de andre på samme alder!

At vi fram til pensjonsalderen har vært (rimelig) friske og i fullt arbeid, bekymrer ingen. Inn skal vi og det straks!

Ærlig talt!Trackbacks

TrackBack URL for dette innlegget:


Under finner du linker til weblogger som referer til 'Må ha 60.000 flere ansatte i eldreomsorgen' fra RetroBlogg.


© 2000 - 2017 Kjell Arnesen