Dette er arkivert innlegg

FORSIDE BLOGG >PIXLER FOTOS MULTIMEDIA LINKER INFO ARKIV


« Operert III     RetroBlogg     Jeg skulle ikke, men... »
19. Mars 2002  
Innstramning av TT-kjøring

Debatt-innlegg i Aftenposten Aften 18.03.2002
Skrevet av: Rigmor Larsen

Nå er det på tide å si fra! Jeg er lei av måten politikere håndterer sparing og innstramninger på. Det er altfor lett å ta fra de ressurssvake gruppene i samfunnet, de som ”skriker” minst. Selv har jeg en gammel mor som er helt avhengig av å ta taxi til butikker, fotpleie o.l. Hun kan ikke lenger ta trikk eller buss, men likevel defineres hun i følge samferdselsetaten som ikke ufør. Hun er altså ikke blind eller sitter i rullestol. I følge mine begreper er man også ufør når man har hjertesvikt, slitte hofter og vondt for å gå, er kreftoperert, har nedsunken blære og i det hele tatt blitt gammel og redusert, bare for å nevne noen problemer. Det er jeg, datteren, som må kjøre henne dit hun skal, som sikkert mange andre pårørende også må. Jeg forstår at det er økonomisk lønnsomt for samferdselsetaten! Enda verre: tenk på alle de som ikke har noen til kjøre seg. Hva skal de gjøre? Ikke minst vil jeg understreke at TT- kjøring var den eneste muligheten mange eldre hadde til ikke å bli totalt sosialt isolert. Er dere politikere som sitter i bystyret bevisstløse? Samferdselsbyråd Hilde Barstad og dine medsammensvorne, ser dere ikke konsekvensene av dere gjør? Jeg oppfatter deres atferd som meget arrogant. Dere tyr til lettvinte løsninger for å foreta innstramninger som egentlig ikke kan gi særlige økonomiske gevinster. Som det blir påpekt i Aftenposten Aften på lederplass 19.03. må altså samferdselsetaten lønne 4 leger for å vurdere søknader om utvidelse av antall taxiturer. Er dette lønnsom bedriftsøkonomi?

Hva med skjemaene som er sendt ut som skal besvares av de eldre selv og legeerklæringene? Punkt 1: eldre mennesker har store problemer med å forholde seg til slike skjemaer, det er en ekstra belastning for dem. Det blir også vi pårørende eller andre som må fylle ut disse. Punkt2: I Aftenposten Aften 18.03. påpekes det blant annet av lege på Torshov legesenter at samferdselsetaten overprøver hans beslutninger. Slik jeg oppfatter det, virker det som om alle får avslag. (bortsett fra blinde og de som sitter i rullestol). Punkt 3: de eldre påføres en ytterligere utgift med egenandel til lege, noe som er en ekstra økonomisk belastning for mange, spesielt de med minstepensjon.

Hvordan fungerer denne såkalte behovsprøvingen i praksis? Legene ved Torshov legesenter sier at det er endel bevegelseshemmede eldre som ikke har fått noen turer i det hele tatt. Hilde Barstad mener det kan ha skjedd en feil i saksbehandlingen i enkelte tilfeller og oppfordrer de som mener de har blitt vurdert feil om å anke saken. Hva hjelper det da? Det eneste man oppnår er ytterligere belastninger for den enkelte søker. Mange eldre gir opp, de orker ikke mer og resignerer.

Samferdselsbyråden og hennes medarbeidere har gjort et håndgrep i forhold til innstramninger som jeg vil kalle ”snuskete”. Det går ikke an å sparke de som som ligger nede. Mangler dere helt empati, etikk og moral? Hva med å ta ansvar for de svake gruppene i samfunnet? Det er det vi skal, ta ansvar, ikke dytte mennesker ned i avgrunnen. I min utdanning lærte jeg å vise respekt for mennesker, ta vare på de som er ressurssvake. Disse egenskapene mangler fullstendig hos politikerne.

Jeg finner meg ikke lenger i at en gjeng med uprofesjonelle mennesker skal leke med våre skattepenger. Vis respekt og sørg for å gi de eldre med forskjellige bevegelseshemninger sine 150 TT-turer tilbake og bidra til å gjøre deres hverdag litt enklere. Respekten for deg, Hilde Barstad, vil bli gjenopprettet dersom du er villig til å trekke denne meningsløse innstramningen tilbake. Ta utfordringen!

Korstog [11:58]


divider


Trackbacks

TrackBack URL for dette innlegget:


Under finner du linker til weblogger som referer til 'Innstramning av TT-kjøring' fra RetroBlogg.


© 2000 - 2017 Kjell Arnesen