Dette er arkivert innlegg

FORSIDE BLOGG >PIXLER FOTOS MULTIMEDIA LINKER INFO ARKIV


« Nå begynner det snart igjen!     RetroBlogg     Farvel Retrospekt? »
24. Mars 2009  
Kina verdensmester i henrettelser

Amnesty Internationals årlige rapport om dødsstraff i verden viser fortsatt mange henrettelser.

Minst 2.390 mennesker ble registrert henrettet i 2008, mot 1.252 året før.

Dette skjer til tross for stort internasjonalt fokus på avskaffelse av dødsstraff. Blant annet har FNs generalforsamling vedtatt flere resolusjoner med mål å avskaffe dødsstraff over hele verden.

Amnesty understreker at det høye tallet kan skyldes flere registreringer og ikke flere faktiske henrettelser. For lenge har mange blitt henrettet uten at noen får vite om det.
Ingen OL-effekt

Det er i Asia og Midtøsten flest mennesker henrettes. Kina er her verstingen med 1718 registrerte henrettelser.

"Kina inntar dermed den grusomme posisjonen som verdensmester i bruk av dødsstraff", framholder Amnesty.

Mange hadde håp om at OL i Beijing skulle gjøre at kineserne gjennomførte færre henrettelser. Det ble det ingenting av. Kina er fortsatt det landet som henretter flest.

"Kina, Iran og Saudi Arabia skiller seg ut som verdens store bødler. De henrettet minst 90% av de som fikk dødsstraff i verden i fjor", sier Gerald Folkvord i Amnesty International Norge til NRK.

Amnesty sier også at tallet fra Kina er usikkert, og mest sannsynlig henrettes det mange flere enn de har registrert.

"Tallene fra Kina er veldig upålitelige. Informasjon om dødsstraff i Kina er hemmelig, og forteller en kineser om dødsstraff til en utlending kan han faktisk dømmes til døden selv", sier Folkvord i Amnesty.

Hvor høyt kan tallet være da?

Noen menneskerettighetsorganisasjoner anslår 5000 til 8000. Andre mener dette tallet også er for lavt.

Mye av grunnen til de uklare tallene er også mangelen på rettsikkerhet.

"Mennesker dømmes til døden etter urettferdige rettsaker. Ingen vet helt hvorfor de henrettes og hvor mange", sier rådgiveren i Amnesty Norge som også trekker fram Iran som veldig dårlig på rettsikkerhet.

Kina, Iran, Saudi Arabia og USA er verstinger.

I Europa er den ingen land som lenger har dødsstraff, hvis man ser bortfra Hviterussland. Det tidligere sovjetlandet som av mange regnes som et diktatur er det eneste landet i Europa som holder på dødsstraffen.

Selv om Kina fortsatt er versting, og mange på verdensbasis henrettes, er det bedring mener Amnesty.

"Det er ikke bare dystre nyheter. Tvert imot, i verden i dag ser vi et generelt bilde hvor utviklingen går tiktig vei", sier Folkvord i Amnesty.

Han understreker at store deler av verden nå er dødsstraff-fritt. Det siste året er blant annet sentral-Asia også å regne som fritt fra dødsstraff. Usbekistan fjernet dødsstraffen i 2008.

"Vi ser det som reelt å fjerne dødsstraff helt for hele verden".

Meld deg inn i Amnesty International og bidra til å sette en stopper for dødsstraffene.Trackbacks

TrackBack URL for dette innlegget:


Under finner du linker til weblogger som referer til 'Kina verdensmester i henrettelser' fra RetroBlogg.


© 2000 - 2017 Kjell Arnesen